Du är här: Start/Trafik & Resor/Gator och trafik/Häckar och buskage

Häckar och buskage

För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att sikten i gathörnen inte skyms av växtlighet och dylikt. Trottoarerna ska också vara fria från ogräs samt skottas och halkbekämpas vintertid. Som fastighetsägare är detta ditt ansvar.

Tänk på följande:

Du som har utfart mot gata
Se till att sikten vid din utfart från tomten inte är skymd. Inga växter eller andra arrangemang får vara högre än 80 cm över trottoar/gatuplan inom en sikttriangel som är 2,5 meter åt vardera hållet från utfart/gata.

 

Du som har hörntomt
Se till att sikten i gathörn inte är skymd för trafikanter. Inga växter eller andra arrangemang får vara högre än 80 cm över trottoar/gatuplan inom en sikttriangel som är 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

 

Fri höjd över väg
Om du har växter som hänger ut över gång-, cykel- och bilväg ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. För gångbana gäller 2,5 meter, för cykelväg 3,2 meter och för körbanan 4,6 meter.

 

Trottoar utanför tomt
Om din tomt ligger inom detaljplanerat område och gränsar till en trottoar är du som fastighetsägare ansvarig för att trottoaren är fri från ogräs och annan växtlighet, skräp och dylikt. Vintertid är du ansvarig för att skotta och halkbekämpa trottoaren. Vintertid ska trottoaren skottas och halkbekämpas.

Sidan granskad 3 augusti 2021 Kommentera sidan