Du är här: Start/Barn & Utbildning/Förskola, barnomsorg/E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänst förskola/familjedaghem

E-tjänsten för förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) är kommunens självservice/e-tjänst där du själv kan sköta dina ärenden kring dina barns placeringar i förskola och på familjedaghem.

Schoolsofts e-tjänst kommer du åt via e-legitimation

I SchoolSofts e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • ansöka om plats
  • säga upp plats
  • lägga in din aktuella inkomst (om ingen inkomst är angiven debiteras du för maxtaxa)
  • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Du kan logga in mot e-tjänsten från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Logga in mot e-tjänsten genom att klicka på den här länken 

Ansökan om plats samt omsorgsorgsschema

Ansöker du om plats kan du följa din ansökan i e-tjänsten steg för steg fram tills att ditt barn har fått en placering. Du kommer att få e-postmeddelande då någon ny händelse sker i e-tjänsten. Därför är det viktigt att båda vårdnadshavare anger sina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Ditt barns omsorgsschema lägger du in direkt i skolportalen SchoolSoft när ditt barn fått en placering. Från och med det datum då placeringen startar går det att lägga in tider för omsorgsschema. Schema behöver läggas in/ändras senast tre dagar innan det ska börja gälla. 

I SchoolSoft görs ett kontrakt mellan vårdnadshavare och Mörbylånga kommun. Barnomsorgskontraktet löper som ett abonnemang för alla årets 12 månader. Kontraktet avser minst två månader. Skulle du som vårdnadshavare behöva ändra ditt gällande kontrakt så kontaktar du skoladministratören för att skriva om ditt kontrakt. 

Lägg in omsorgsschema med Bank-ID genom att klicka på den här länken

Säger du upp en plats får du uppsägningen bekräftad i e-tjänsten.

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan