Du är här: Start/Barn & Utbildning/Skolskjutsar

Skolskjutsar

  • KLT (Kalmar Länstrafik) tillsammans med Bergkvarabuss ansvarar för skolskjutsarna.

Trafikstörningar

Vid försening av din skoltur kontakta KLT Kundtjänst på tfn: 010-21 21 000.
Du kan också besöka KLT:s webb.

Ansök om skolskjuts

För de som idag inte har skolskjuts men som anser sig ha rätt till det enligt skollagen och riktlinjerna i kommunens skolskjutsreglemente kan ansöka om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts via en e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Ansök om skolskjuts

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten "Ansök om skolskjuts utan Bank-ID" som du fyller i och skickar till: 

Mörbylånga kommun
Skolskjutssamordnare
386 80 Mörbylånga

Handläggning och beslut

Det är Mörbylånga kommunen som beslutar hur den praktiska tillämpningen ska utformas för skolskjuts. Kommunen har en skolskjutshandläggare som bereder ärendena. Beslut om skolskjuts är delegationsbeslut som fattas av skolchefen.

De som ansökt under våren får beslut under juli månad. Ni som ansöker under juli månad får besked i mitten av augusti. Från mitten av augusti behandlas ansökningarna fortlöpande och vi eftersträvar en svarstid på högst 14 dagar.

Information om hur ett beslut överklagas bifogas alla beslut.

I kommunens skolskjutsreglemente finns mer information, bland annat om vad skollagen säger om skolskjuts.

Uppgradering av skolkort

Busskorten eleverna får kallas för skolkort och gäller för två resor/dag inom kommunen. Vissa elever kan ha rätt till Länskort (Skolkort Län) som gäller för två resor/dag inom länet.

Eleverna kan uppgradera sina busskort, på egen bekostnad, om man så önskar. Mer information finns på följande länkar:

Skolkort (Extern länk till KLT)

Uppvärdera (uppgradera) ditt Skolkort (Extern länk till KLT)

Sidan granskad 24 september 2021 Kommentera sidan