Du är här: Start/Barn & Utbildning/Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i Mörbylånga kommun

Elever med ett annat modersmål än svenska eller som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen erbjuds från och med förskoleklass och går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska,
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket,
  • eleven använder språket dagligen i hemmet,
  • minst fem elever önskar denna undervisning och ingår i en undervisningsgrupp i språket,
  • och att lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Barn som är adopterade och har ett annat modersmål än svenska är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Nationella minoritetsspråk

I de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch finns utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Det innebär att krav inte ställs på att språket talas i hemmet. Nationella minoritetsspråk kan studeras utan att grundläggande kunskaper i språket finns och det räcker att en elev i skolan vill studera språket.

Studiehandledning på modersmål

Om en elev nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan eleven få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det kallas studiehandledning. Rektor på varje skola är ansvarig för att elever får det stöd som de behöver (skollagen SFS 2010:800).

Din ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 30 maj på vårterminen och du söker inför varje nytt läsår om du inte är antagen vid första tillfället. Ansökan skickas till rektor på din skola.

Om du är nyinflyttad i Kommunen skickar du din ansökan samtidigt som du gör din ansökan till skola.

För elever i en fristående i kommunen eller i en skola utanför kommunen tas kontakt med ansvarig skola för ansökan.

Sidan uppdaterad 12 april 2021 Kommentera sidan