Elevhälsan

Elevhälsans medicinska insats, EMI (tidigare skolhälsovården), är en del av elevhälsan och har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska må så bra som möjligt. Tillsammans med övriga delar av elevhälsan, rektor, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog arbetar EMI med att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

Skolsköterskor

Medicinskt ledningsansvarig i kommunen och skolsköterska Färjestadens högstadium och Central Elevhälsa
Elaine Nyquist

elaine.nyquist@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 15

Färjestadens skola F-4
Linda Örnerstig

linda.ornerstig@morbylanga.se
Tfn: 0485-477 22

Glömminge skola F-6 och Gårdby skola F-6
Sofie Jonasson

sofie.jonasson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 29

Skansenskolan F-9 och Alunskolan F-6
Victoria Olofsson

victoria.olofsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 02

Smaragdskolan 5-6 och Torslundaskola F-6
Johanna Törngren

johanna.torngren@morbylanga.se
Tfn: 0485-477 20

Specialpedagoger

Specialpedagog och hörselpedagog, Central elevhälsa
Tove Rosenqvist

tove.rosenqvist@skola.morbylanga.se
Tfn: 076-118 20 31

Övergripande specialpedagog förskolan, Central elevhälsa
Lena Drottman

lena.drottman@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 77


Skolkuratorer

Gårdby och Glömminge skola (föräldraledig)
Jesper Almgren

jesper.almgren@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 38

Färjestadens högstadium, Gårdby och Glömminge skola
Karolina Axelsson

karolina.axelsson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-476 05

Skansenskolan och Alunskolan
Jessica Källerteg
jessica.kallerteg@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 68

Skansenskolan och Alunskolan
Torbjörn Sjölin - Studieledig

torbjorn.sjolin@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 02

Färjestadens skola och Smaragdskolan
Hannes Skarin

hannes.skarin@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 93

Skansenskolan och Torslunda skola
Sofie Nilsson
sofie.nilsson@skola.morbylanga.se
Tfn: 0485-471 35

Torslunda skola och Central Elevhälsa
Anna Wahlin (föräldraledig)

anna.wahlin@morbylanga.se

Tfn: 0485-476 30

 

Skolpsykolog

Central elevhälsa
Joakim Sverenius

joakim.sverenius@morbylanga.se
Tfn: 0485-47384

Sidan granskad 9 februari 2022 Kommentera sidan