Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Glömminge skola

Glömminge skola

Glömminge skola ligger i byn Glömminge. Skolan rymmer år F-6, förskola 1-5 år och fritidshem.

Vi på Glömminge skola arbetar för att stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån de mål som finns i respektive läroplan. Detta rör till exempel kunskapsmålen i de olika skolämnena men också de sociala målen för att alla elever ska känna att de har en trygg miljö och i framtiden veta hur de kan lära sig nya saker och förstå vilka demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på.

För de elever som inte går hem direkt efter skoldagens slut eller är här innan den börjar finns fritids uppdelat på tre avdelningar, Norrlunda, Västlunda och Östlunda.

Vår stora skolgård inbjuder till mycket lek och rörelse vilket gynnar elevernas lärande. Vi använder oss också av utepedagogik vilket innebär att alla elever på lågstadiet har ett pass ute varje vecka oavsett väder. Även förskolan är ute oavsett väder och gör ofta små utflykter.

Vi har ca 260 elever inom följande verksamheter:

  • förskola för åldrarna 1-5 år
  • förskoleklass
  • skola åk 1-6
  • fritidshem.

Vid skolan arbetar utbildad, stabil, erfaren och engagerad personal, totalt cirka 30 personer. Vi lägger stor vikt vid elevvårdsarbete för att alla barn ska bli sedda och känna sig trygga.

Våra verksamheter har öppet kl. 06.00 - 18.00.

Skolans upptagningsområde sträcker sig från Hönstorp i söder till Saxnäs i väster, Isgärde i norr och Gråborg i öster.

Sidan granskad 24 september 2021 Kommentera sidan