Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Grundskolor/Färjestadens skola och Smaragdskolan

Färjestadens skola och Smaragdskolan

Färjestadens skola innehåller årskurserna F-4. Smaragdskolan innehåller årskurserna 5-6.

På Färjestadens skola och Smaragdskolan finns en god lärandemiljö som vi är mycket stolta över. Våra elever lyckas väl och skolorna har goda resultat.

Skolorna kännetecknas av erfarenhet, nyfikenhet, värme, struktur och ett stort engagemang för elevernas skolgång, utveckling och framtid. Här vill vi lära och utvecklas tillsammans!

Pedagoger och lärande med kvalitet

Vi erbjuder undervisning i toppklass. Skolans elever når bra resultat både vad gäller kunskaper och värden. Vi har en fullutrustad IKT-verkstad där elevgrupper arbetar med till exempel programmering under ledning av kompetenta lärare och IKT-coacher.En framgångsfaktor är att våra pedagoger är behöriga och har mycket god förmåga att skapa lust hos eleverna att vilja lära.

Hela skolan arbetar med ett varierat, strukturerat och kunskapsutvecklande arbetssätt som skapar glädje, nyfikenhet och lärorika dagar för eleverna.

Eleverna i fokus

Vår skola arbetar för att alla elever ska få det stöd de behöver för att utveckla sin tillit till sin förmåga.

Vi har ett gemensamt synsätt där vi tror på våra elevers möjligheter att lyckas nå sina mål.

Vi utvecklar skolorna för framtiden

Vi fokuserar på att hela tiden utveckla vår undervisning och kompetens. Genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och samarbete håller vi oss i framkant, till exempel när det gäller den senaste forskningen, digitala verktyg och normkritik.

Vi är utvalda att tillsammans med Linnéuniversitetet utbilda nya lärare.

Hos oss finns en stark gemenskap om att vi kan, vill och vågar!

Vi arbetar för en skola och ett klimat där barn och vuxna får mötas i en trygg och social miljö. Vi vet att det är en stor faktor som betyder mycket för elevernas välmående och resultat.

  • Vi har fräscha och fina lokaler.
  • Vi satsar på och har ett kunnigt elevhälsoteam och trygghetsteam som bidrar till att varje elev får möjlighet och stöd att utvecklas och lyckas.
  • Vi har en väl utvecklad specialpedagogisk verksamhet för att stötta alla barns olika utveckling.
  • Det finns en väl utvecklad fritidsverksamhet med generösa öppettider där det hela tiden pågår roliga och meningsfulla aktiviteter.
  • Här finns utrymme för elever och pedagoger att testa sig fram för att uppnå nya insikter och lärdomar.
Sidan granskad 27 augusti 2021 Kommentera sidan