Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/E-tjänst grundskola

E-tjänst grundskola

Ditt barn har skolplikt från och med det året barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. Det tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Alla kommunens folkbokförda blivande förskoleklasselever och blivande årskurs 7-elever skolplaceras automatiskt på den skola som eleven tillhör enligt skolupptagningsområdet. Är det så att eleven önskar gå i annan kommunal skola ansöker du som vårdnadshavare om skolplacering i e-tjänsten.

I E-tjänsten ansöker du om

● skolplacering vid inflytt till Mörbylånga kommun

● byte av skola inom Mörbylånga kommunen till kommunal skola

Observera att e-tjänsten endast gäller för kommunala grundskolan. E-tjänsten fungerar inte som kölista eller ansökan till fristående verksamheter.

Önskas fritidshemsplats görs en separat ansökan i fliken "Ansökan om fritids".

I E-tjänsten "Ansökan om skolplats" finns en intressefråga om ni önskar fritidshemsplats. Observera att det endast är en intresseförfrågan och att önskas plats, så måste en separat ansökan till fritidshemmet göras i fliken "Ansökan om fritids".

Logga in med Bank-ID

Som vårdnadshavare loggar du in med ditt Bank-ID. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten:
https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/etjanst/#/

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare

· ansöka om skolplacering på kommunal grundskola
· ansöka om fritidsplats på kommunal grundskola
· ansöka om förskoleplats på kommunal förskola
· uppge/ändra inkomst (gäller då förskola- eller fritidsplacering finns)
· uppge/ändra kontaktuppgifter

Sidan granskad 1 december 2022 Kommentera sidan