Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola

Grundskola

Alla barn mellan sex och sexton år som bor i Sverige är skolpliktiga.

Du har rätt att välja skola, men ditt barn är bara berättigad till skolskjuts inom det egna upptagningsområdet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för sexåringar. Alla barn börjar i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn till och med tolv års ålder och som går i förskoleklass eller skola. Fritidshemmet finns i regel på respektive skola.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid.

Sidan uppdaterad 27 juni 2019 Kommentera sidan